Is FinOps het antwoord op “Cloud Waste”?

Joost Saanen

Cloud Tech Lead

systainablity

Dé Cloud heeft bedrijven over de hele wereld vele voordelen gebracht. Denk hierbij aan schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie. Cloud schaalt tot in het bijna oneindige – maar datzelfde kan ook voor de bijkomende kosten gelden. Veel bedrijven krijgen dan de laatste jaren ook te maken met een nieuw fenomeen: Cloud Waste.

Wat is “Cloud Waste”?

Cloud waste ontstaat wanneer cloud resources onnodig worden gebruikt of onnodig aanwezig zijn zónder dat er gebruik van wordt gemaakt. Dit met als gevolg onnodig gebruik van energie wat weer resulteert in onnodige hoge kosten.

Gelukkig biedt FinOps – een benadering van kostenbeheer in de cloud – een oplossing voor dit probleem. In deze blogpost duiken we dieper in op FinOps en hoe het kan helpen om cloud waste te minimaliseren.

Wat is FinOps?

FinOps is een afkorting van “Financial Operations”. Dit is een discipline die zich richt op het begrijpen, beheren en optimaliseren van de kosten van cloud infrastructuren. Het combineert financiële aspecten, technologie en operationele processen om een geïntegreerde aanpak te bieden voor kostenbeheer in de cloud.

FinOps legt de nadruk op de samenwerking tussen financiële teams, ontwikkelingsteams en operationele teams, en streeft ernaar om een cultuur van kostenbewustzijn te creëren binnen de hele organisatie. Het doel is om de uitgaven in de cloud te optimaliseren, efficiëntie te vergroten en de waarde van investeringen te maximaliseren.

Hoe helpt FinOps bij het minimaliseren van Cloud Waste?

Hier kunnen we aantal pijlers benoemen:

Kostenbewustzijn

FinOps stimuleert kostenbewustzijn in de hele organisatie. Door transparantie te bieden over de kosten van Cloud Resources én het delen van deze kosteninformatie, kunnen teams beter begrijpen hoe hun acties van invloed zijn op de kosten. Dit zorgt voor een cultuur waarin kosten een belangrijk aandachtspunt worden bij het nemen van beslissingen.

Monitoring

FinOps omvat het realtime monitoren van het gebruik van Cloud Resources. Door het gebruik en de prestaties van resources nauwlettend in de gaten te houden, kunnen ongebruikte of onderbenutte resources worden geïdentificeerd en geoptimaliseerd. Dit helpt bij het minimaliseren van verspilling en het maximaliseren van de efficiëntie. Een geschikte tool hiervoor is bijvoorbeeld Datadog. Maar ook Cloud providers hebben hier hun native service voor die je kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan AWS Cloudwatch van Amazon Web Services.

(Automated) optimalisatie

FinOps maakt gebruik van tools en technologieën om kostenoptimalisatie te automatiseren. Deze tools kunnen bijvoorbeeld helpen bij het identificeren van overbodige resources, het aanpassen van resources op basis van de vraag, het toewijzen van kosten aan de juiste teams en het genereren van gedetailleerde rapporten over de kosten. Door het automatiseren van optimalisatieprocessen kunnen bedrijven efficiënter en effectiever kosten besparen.

Samenwerking tussen verschillende teams

FinOps stimuleert samenwerking tussen financiële teams, dev-teams en operationele teams. Door regelmatige communicatie en kennisdeling kunnen teams samenwerken om mogelijkheden mbt bijvoorbeeld kostenbesparing te identificeren en te implementeren.

Het gaat niet alleen om de centen!

Naast de kosten is er nog een ander aspect: energieverbruik. Aan de basis van elke IT-dienst staat elektriciteit. Door de grillige zomers, hittegolven, strenge winters, orkanen en andere weersrampen worden we al regelmatig herinnerd aan hoe het klimaat wordt beïnvloed. Door Cloud Resources die niet gebruikt worden gewoon uit te schakelen, helpen we het energieverbruik te verminderen, waardoor we bijdragen aan het redden van de planeet.

Conclusie

FinOps kan het antwoord zijn op de uitdaging van Cloud Waste en biedt bedrijven een effectieve aanpak om kosten te beheren en de efficiëntie in de cloud te maximaliseren. Door een combinatie van kostenbewustzijn, continue monitoring, geautomatiseerde optimalisatie en samenwerking tussen teams, stelt FinOps organisaties in staat om onnodige kosten te verminderen en de waarde van hun cloudinvesteringen optimaal te benutten.

Ben je geïnteresseerd in het optimaliseren van kosten en het minimaliseren van cloud waste, dan staan wij klaar om jouw bedrijf te helpen. Ons team van experts is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondige Architecture Reviews om inefficiënties en optimalisatiemogelijkheden in cloud infrastructuren te identificeren. Neem gerust contact met ons op.

Co-creation begins here

Challenge us!

Organisation
Name
Email
Phone
Message